• Ви знаходитесь тут:

 • головна
 • Матеріали серпневих конференцій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

СЕРПНЕВОЇ НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ М.ТЕРНІВКИ

На виконання завдань, визначених Указами Президента України від 04.07.2005 р. №10\13/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 р. №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період до 2009-2015 р.р., рішень підсумкової колегії від 27.08.2013 р. «Стан готовності загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року та впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».
РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Забезпечувати готовність педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.
2. Створювати умови для реалізації обласних електронних проектів «Мережевий освітній округ», «Профільна школа в on-line», «Електронний методичний кабінет», «Атестація педагогічних працівників» та ін.
3. Розширювати практику використання у навчальній діяльності освітніх закладів Інтернет-простору.
4. Забезпечувати рівний доступ школярів до якісної освіти на основі їх запитів.
5. Вдосконалювати систему інформаційної підтримки навчального процесу та в управлінській діяльності.
6. Забезпечувати психолого-соціальний супровід навчально-виховного процесу та методичної роботи.
7. Залучати учнівську молодь до інтелектуального руху згідно обласної Концепції, яка реалізується в рамках комплексної стратегії розвитку регіону, регіональної програми «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти».
8. Забезпечувати системний психолого-педагогічний супровід учнів, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.
9. Продовжити роботу з організації діяльності освітнього округу міста, його координаційної ради з метою забезпечення дітям дошкільного віку, учням (вихованцям) навчальних закладів міста рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки, неперервної освіти.
10. Продовжити практику співпраці закладів освіти з громадськістю та підвищити її ефективність.
11. Активізувати роботу з превентивного виховання учнівської молоді.
12. Продовжити роботу по створенню здоров’язберігаючого середовища, формуванню у школярів навичок здорового способу життя.
13. У позашкільній освіті забезпечувати відповідність змісту і якості виховання актуальним і перспективним потребам вихованців.
14. Вдосконалювати систему моніторингових досліджень якості освіти.
15. Продовжити роботу над IV етапом обласного науково-методичного проекту «Інноваційні технології креативної регіональної освіти на 2010-2015 роки».
16. Підвищувати рівень управлінської компетентності керівних кадрів.

Основні пріоритети обласного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Визначення показників, що характеризують творчий потенціал особистості.
• Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп,
• Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.
• Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.
• Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
• Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.
• Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
• Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
• Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров'язберігаючих технологій освітнього процесу.
• Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти.


Заходи ДОІППО
щодо удосконалення та оновлення науково-методичної діяльності

(Наказ департаменту освіти і науки №676 від 18.09.2013 р. "Щодо організації науково-методичної роботи у 2013-2014 н.р."
1. Завершити організаційно-структурну перебудову методичних служб відділів освіти у науково-методичні установи відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр).

2. Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази методичних кабінетів комп'ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет.

3. Забезпечити функціонування та динамічний розвиток науково-методичного середовища на регіональному рівні шляхом створення "Електронного методичного кабінету" як мережевого ресурсу для спільної науково-методичної діяльності.

4. Впровадити модуль "Електронна атестація педагогів", що забезпечить прозорість та відкритість роботи педагогів.

5. Створити обласну школу методичної майстерності для методистів районних (міських) методичних кабінетів та педагогів області.

6. Створити ефективну систему підтримки та науково-методичного супроводження експериментальних навчальних закладів, які виконують науково-дослідну роботу різної спрямованості.

7. Забезпечити підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів через запровадження інститутут наукових кореспондентів ДОІППО.

8. У співпраці з "Науковою майстернею педагога-практика", створеної в рамках регіонального проекту "Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти!" сприяти підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і надання допомоги у проведенні ними дисертаційних наукових досліджень, розробці і впровадженні інноваційних педагогічних технологій у практику роботи освітніх закладів.

9. Розробити систему неперервної освіти працівників методичних кабінетів області, запровадивши очно-дистанційні курси, семінари-тренінги, вебінари, он-лайн консультації на принципах мережевої взаємодії.

10. Розробити навчальні плани курсів перепідготовки працівників методичних кабінетів за програмою "Впровадження інноваційних технологій в роботу методичних служб", зробивши акцент на використання Інтернет-технологій, технологій дистанційного навчання, продуктивного навчання.

11. Забезпечити підготовку всіх методистів за програмою "Intel "Прлоектна діяльність в інформаційно-освітньому середовищі ХХІ столітті".

12. Втикористовувати інноваційні навчальні заклади як творчі лабораторії з поширення напрацьованого досвіду з упровадження інноваційних педагогічних проектів.

13. Формувати мотивацію педагогів до неперервного професійного зростання та виконання науково-дослідної та експериментальної роботи з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики.

14. Передбачити у діяльності методичних кабінетів та методичних служб безпосередню участь у проведенні наукової та інноваційної діяльності з актуальних проблем: створення сприятливого, безпечного,здоров'язберігаючого освітнього середовища, розвитку обдарованих дітей та молоді, профільної освіти, інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом.

15. Продовжити впровадження та удосконалення системи моніторингу методичної роботи.

Заходи

відділу освіти Тернівської міської ради щодо удосконалення та оновлення науково-методичної діяльності методичного кабінету

Схвалено на засіданні відділу освіти«21» жовтня 2013 р.

1. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2. Трансформування наукових ідей у педагогічну практику; науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі.

3. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації.

4. Координація діяльності міської методичної служби з методичними кабінетами навчальних закладів, міськими методичними об’єднаннями, з методичними об’єднаннями навчальних закладів.

5. Оновити матеріально-технічну базу методичного кабінету комп’ютерною та копіювальною технікою, оргтехнікою.

6. Долучитися до електронних обласних проектів, у тому числі «Електронний методичний кабінет», модуль «Електронна атестація педагогів» для здійснення спільної науково-методичної діяльності та забезпечення прозорості та відкритості у підготовці педагогів до атестації.

7. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації.

8. Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти міста.

9. Створити ефективну систему підтримки та науково-методичного супроводу експериментальних навчальних закладів міста.

10. Долучитися до системи неперервної освіти працівників методичного кабінету через очно-дистанційні курси, семінари-тренінги, вебінари, он-лайн консультації на принципах мережевої взаємодії.

11. Взяти участь у проходженні курсової перепідготовки при ДОІППО за програмою «Впровадження інноваційних технологій в роботу методичних служб» (використання Інтенет-технологій, технологій дистанційного навчання, продуктивного навчання).

12. Пройти підготовку методистів за програмою ДОІППО «Intel «Проектна діяльність в інформаційно-освітньому середовищі ХХІ століття» (v. 10.2).

13. Використовувати інноваційні навчальні заклади як творчі лабораторії з поширення перспективного досвіду з упровадження інноваційних педагогічних проектів.

14. Формувати мотивацію педагогів до неперервного професійного зростання та виконання науково-дослідної та експериментальної роботи з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики.

15. Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

16. Передбачити у діяльності методичного кабінету безпосередню участь у проведенні наукової та інноваційної діяльності з актуальних проблем: створення сприятливого, безпечного, здоров’язберігаючого освітнього середовища, розвитку обдарованих дітей, профільної освіти, інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом.

17. Удосконалювати систему моніторингу методичної роботи у тому числі й моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності Державним стандартам початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

18. Проведення моніторингу стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах.

19. Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

20. Проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників. Надання допомоги переможцям щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.

21. Взаємодія із закладами освіти міста, області, України через мережеві співтовариства вчителів, керівників МО, методистів.

22. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

23. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, каталогів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

24. Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників.

25. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

26. Інформаційно-методичне забезпечення організації проведення зовнішнього оцінювання.

27. Моделювання інноваційної системи методичного супроводу функціонування муніципального освітнього округу міста.

28. Методичний супровід організації особистісно-орієнтованого виховання учнів, розвитку у школярів творчих здібностей і обдарувань засобами позаурочної, позакласної та позашкільної виховної роботи.

29. Участь в роботі експертних комісій з атестації навчальних закладів міста.

Кiлькiсть переглядiв: 23727

Коментарi

 • ThomasPluse

  2018-04-02 22:35:38

  rx online [url=http://canadianpharmacyntx.com/]northwestpharmacy[/url] cheap canadian drugs canadian drugstore...

 • AltusVief

  2018-04-02 21:58:40

  As a conclude, it proves that interdisciplinary teams with real proficiency from IT are expert to considerably present in implementing the envisaging of brobdingnagian individualized medicine. INTERNAL STRUCTURES An advanced practitioner with experience in this sort of assessment most desirable accomplishes assessment of the internal structures of the eye. Instead, symptom lightly or taciturnly [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/viagra_plus_400_mg_buy_viagra_plus_online_no_rx/]buy viagra plus 400mg overnight delivery[/url] erectile dysfunction treatment stents...

 • Briantaita

  2018-04-02 21:14:44

  ekpgdu generic sildenafil...

 • CharlesMix

  2018-04-02 21:11:51

  emvxxl visit your url...

 • ThomasPluse

  2018-04-02 20:32:00

  buying prescription drugs canada [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian pharmacy online[/url] buy prescription drugs from canada top rated online canadian pharmacies...

 • CharlesMix

  2018-04-02 19:25:47

  lggeyw visit your url...

 • JerroldRed

  2018-04-02 18:11:57

  r buy generic sildenafil cheap sildenafil buy generic sildenafil [url=https://sildenafilula.com]related site[/url] https://sildenafilula.com sildenafil online...

 • Thomasjab

  2018-04-02 15:48:47

  bbw porn tube [url=http://gekso.info/]gekso.info[/url]...

 • probivinfo

  2018-04-02 13:40:33

  Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям. Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков. Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Оплата...

 • DrasQeatb

  2018-04-02 12:29:31

  [url=https://avengersinfinitywarfull.net/]https://avengersinfinitywarfull.net/[/url] [url=https://avengersinfinitywarfull.net/]https://avengersinfinitywarfull.net/[/url] [url=https://avengersinfinitywarfull.net/]https://avengersinfinitywarfull.net/[/url] [url=https://avengersinfinitywarfull.net/]https://avengersinfinitywarfull.net/[/url] [url=https://avengersinfinitywarfull.net/]https://avengersinfinitywarfull.net/[/url] [url=https://avengersinfinitywarfull.net/]https://avengersinfinitywarfull.net/[/url] [url=https://avengersinfinitywarfull...