• Ви знаходитесь тут:

 • головна
 • Методичні матеріали керівнику МО

ЗВІТ ПРО РОБОТУ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

_____________________________________________________________________

за _________ рік

 1. Загальні відомості про МО

Склад методичного об’єднання

ПІБ учителя навантаження Кваліфікаційна категорія Педагогічний стаж

Матеріальна база кабінетів

ПІБ вчителя обладнання Що необхідно для оптимального функціонування

Проходження атестації з присвоєння категорії

ПІБ учителя Кваліфікаційна категорія звання Рік присвоєння Рік підтвердження нагороди
 1. Науково – методична робота

Тематика засідань МО

1.____________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________

Тематика і результативність роботи над методичними темами

ПІБ учителя Методична тема Результати роботи (форми звіту: виступ на МО, семінарі, майстер-клас, презентація досвіду тощо)

Участь у різних формах методичної роботи

ПІБ учителя Методична робота Результати роботи
Міське МО Шкільне МО Педради, семінари

Відкриті уроки їх результативність

ПІБ учителя Теми уроків Кількість відкри тих уроків класи Результати Кількість вчителів, які відвідали уроки відгуки

Результативність з предмету за ___________________ навч. рік

ПІБ учителя клас Предмет Рівень навчальних досягнень
високий достатній середній Початковий

Публікації вчителів

ПІБ вчителя Рік Назва матеріалу Де опублікований

Переможці олімпіад, творчих конкурсів, інтерактивних конкурсів

предмет Прізвище, ім’я учня клас ПІБ учня
Місто
Область
Україна
МАН
Інтерактивні конкурси

Позакласна робота

ПІБ учителя клас Тема заходу Результат

Впровадження інноваційних технологій

ПІБ вчителя Інноваційні технології, які застосовуються, їх сутність Скільки років застосовує технологію Результативність

Описова частина звіту має містити таку інформацію:

- Яку інформацію розміщено на сайті МО.

- Як підвели підсумки роботи на ІV етапі роботи над обласною науково-методичною проблемою.

- Чи було організовано роботу «Школи молодого вчителя», наставництво.

- Чи була проведена діагностика вчителів на початку року, в кінці навчального року, з яких питань?

- На якому засіданні МО аналізувались результати виступу команди учнів в обласній олімпіаді з предмету.

- Які нові форми й методи методичної роботи із вчителями були використані у цьому навчальному році.

- Якими фаховими журналами забезпечені члени міського МО.

- Хто із вчителів вів спецкурси, факультативи, ділився досвідом з поглибленого вивчення предмету.

- На скільки відсотків виконаний річний план МО (якщо не на 100%, то вказати причини невиконання).

- Чи брали ваші колеги участь у конкурсі «Вчитель року» (2014 р. – номінації «Географія», «Світова література», «Трудове навчання», "Початкові класи").

ОБЛАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ПРОЕКТИ

На Дніпропетровщині створено й інтенсивно розвивається єдиний освітньо-інформаційний простір. Мета обласної влади - інтегрувати його в загальнонаціональний і міжнародний освітній простір. Для цього в регіоні відкритий Єдиний освітній центр, створений його портал, який об'єднав в єдину систему веб-ресурси усіх навчальних закладів області, а також реалізується низка освітніх електронних проектів, які розширюють доступ молоді до знань.

У 2013 році робота у цьому напрямку буде продовжена. Зокрема, у регіоні буде реалізовано 4 нові електронні проекти у галузі освіти. Про це доповів голові Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитрові Колєснікову директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олександр Демчик під час засідання регіонального комітету з економічних реформ.

«Електронний методичний кабінет»
Проект передбачає розробку електронного ресурсу для організації методичної роботи через мережу Інтернет, формування мережевих співтовариств вчителів, керівників, методистів, формування банку перспективного педагогічного досвіду освітян області. Педагоги області отримають доступ до нормативних документів, методичних матеріалів, інформації, що супроводжує освітній процес, матимуть можливість спілкуватися через чати, форуми, вебінари, систематизувати науково-методичні матеріали, застосовувати кращі з них у навчально-виховному процесі, здійснювати обмін досвідом.
«Електронний модуль «Атестація педагогічних працівників»
Забезпечить організацію перспективного та поточного планування атестації педагогів, створення інформаційної бази даних кількісного і якісного складу педагогічних працівників області. Проведення моніторингу результативності професійної діяльності вчителів та її залежності від фахового рівня з метою врахування під час атестації.
«Мережевий освітній округ»
Передбачає створення системи кооперації освітніх ресурсів регіонів області із використанням механізмів мережевої взаємодії навчальних закладів; систему підтримки обдарованих учнів та учнів з особливими потребами через впровадження мережевих дистанційних учнівських проектів. В рамках проекту створено системи профільної та допрофільної підготовки учнів на базі платформи дистанційного навчання.
«Study in Dnipropetrovsk Region»
У рамках цього проекту буде створено портал вищої освіти регіону, який буде доступний читачам як мінімум на 4 мовах (українська, російська, англійська, французька). Він об'єднає вже фактично наявні сайти вишів Дніпропетровщини, що дозволить залучити більшу кількість студентів з інших регіонів і країн до регіональних вишів.
"Освітній округ"
Дозволить підвищити рівень освіти у школах сільської місцевості. Відтепер кожен учень 10-11 класів має змогу обирати профіль та отримувати професійне навчання.
«Сучасний медичний кабінет»
Переобладнання медичних кабінетів у школах дозволить вчасно надавати необхідну медичну допомогу. Закупівля нового медичного обладнання дозволить проводити щорічні медичні огляди на базі шкіл.

"Доступна дошкільна освіта"
Проект передбачає відновлення роботи та закінчення довготривалих капітальних ремонтів 14 дошкільних навчальних закладів, створення 18 навчально-виховних комплексів «школа-дитячий садок», відкриття 50 додаткових груп.
«Всебічно розвинений дошкільник»
Проект орієнтований на забезпечення 100% реалізації інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно - пізнавальному просторі», «Мовлення дини») та не менше 50% - варіативної складової базового компоненту дошкільної освіти («Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи»).
«Здорове покоління»
Проект спрямований на виховання здорового покоління, яке усвідомлює цінність здоров’я та створення безпечних умов життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах.
«Wi-Fi зони у навчальному закладі»
У холах, бібліотеках або комп’ютерних класах будуть створені Wi-Fi зони. Учень, педагог, отримає можливість у комфортних умовах під’єднатися до освітніх програм та розвиваючих ресурсів.
«Обдаровані діти Дніпропетровщини»
Проект дозволяє виявляти в учнів здібності до науково-дослідницької діяльності. Підтримка творчих ініціатив учнівської молоді допомагає зробити наукову діяльність більш популярною, а деякі розробки вже сьогодні знаходять своє застосування у повсякденному житті.
«Люблю тебе, моя Вітчизно»
Передбачає ознайомлення з унікальними експонатами часів Великої вітчизняної війни. Учні отримають масштабне уявлення про перебіг бойових дій за визволення Дніпропетровщини. Такі методи сприятимуть військово-патріотичному вихованню учнів.
«Наші таланти, тобі Україно!»
Проект дає можливість кожній дитині розкрити свої творчі здібності у різних видах мистецтва, стимулювати творчий потенціал та популяризувати досягнення.
«Віртуальна майстерня Петриківського розпису»
Проект передбачає створення на базі опорних навчальних закладів Петриківського району Інтернет - осередку для популяризації унікального мистецтва серед учнівської молоді та його поширення через систему дистанційної позашкільної освіти: віртуальні виставки кращих робіт, майстер-класи професійних педагогів, проведення гурткової роботи в режимі он-лайн; запровадження допрофільної та профільної підготовки учнів з художньо-естетичного напрямку.
Орієнтовний план роботи
методичного об’єднання вчителів-предметників

План роботи вчителів-предметників складається на навчальний рік, обговорюється на організаційному засіданні МО та із методистом МК відділу освіти. Періодичність засідань МО визначається наказом відділу освіти. За організацію роботи МО відповідає керівник МО, обраний членами методичного об’єднання.
І. Вступ
Дається глибокий (короткий) аналіз роботи МО за минулий рік, зокрема вказується ріст фахової майстерності педагогів. Визначаються основні проблемні питання і завдання (науково-практичні, освітні, інформаційні) на новий рік, виходячи з проблемного навчально-методичного питання освітян міста.
ІІ. Список членів методичного об’єднання (з усіма анкетними даними про них).
ІІІ. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об’єднання (вказати тему, над якою працює кожен член МО, форму її завершення: виступ, реферат, розробки тощо).
IV. Тематика засідань
Має містити такі теоретичні і практичні питання:
- аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмовим матеріалом;
- розробка заходів з підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти;
- ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та конструктивно-методичних матеріалів, програм та вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес;
- ознайомлення, вивчення і аналіз підручників та вироблення рекомендацій та заходів щодо їх впровадження в навчально-виховний процес, звіти про апробацію підручників;
- теорія і методика навчання предмету;
- пропаганда і шляхи впровадження перспективного педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки. Інноваційних педагогічних технологій;
- розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджаюче ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку або фрагменту, розв’язання завдань підсумкових державних атестацій;
- ефективність використання можливостей кабінету, виготовлення наочності, самородних приладів, дидактичних матеріалів та інше;
- виявлення, вивчення, узагальнення і пропаганда кращого досвіду вчителів (звіти вчителів, що атестуються, відгуки членів МО);
- організація самоосвіти вчителів, звіт про роботу над навчально-педагогічною проблемою, звіт про курсову підготовку;
- вимоги до ведення шкільної документації, тематичної атестації та дотримання інших нормативних документів;
- ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної літератури;
- звіти про роботу методичних центрів, міжшкільних МО, творчих груп, творчі звіти вчителів, що мають звання.
V. Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду
· тематика вивчення, впровадження найкращого досвіду роботи вчителів місту, області, України;
· конкурс «Учитель року»;
· система творчих завдань, методичних питань, даних вчителем для апробації, вироблення рекомендацій для їх впровадження;
· проблемні питання та завдання творчої групи, активу або ради МО (вчителі-методисти, старші вчителі);
· випуск методичних бюлетенів, рекомендацій;
· участь у конференціях, семінарах, зустрічах, педагогічних читаннях та ін.;
· взаємовідвідування уроків, Дні відкритих дверей, методичні дні, семінари-практикуми та ін.;
VI. Робота із вчителями-початківцями
- Школа молодого вчителя;
- Консультування молодих вчителів на базі МК, у методичних центрах, опорних школах, у досвідчених вчителів-предметників.
VII. Вивчення рівня вихованості, знань, умінь і навичок учнів
- планування та тематика, методика проведення підсумкових зрізів знань, тематичних атестацій;
- аналіз результатів підсумкових зрізів знань (тестувань за І та ІІ семестри (кількісна і якісна оцінка), виявлення утруднень учнів у засвоєнні програмового матеріалу, вироблення рекомендацій для усунення виявлених недоліків, корекція у методиці викладання предмета;
- організація взаємоперевірки ведення шкільної документації;
- аналіз рівня вихованості (анкетування, тестування, спостереження, дослідження та ін.);
VIII. Організація позакласної роботи
· методична робота щодо організації і проведення вечорів, конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, екскурсій, випуску стінних газет тощо;
· робота учнівських об’єднань, клубів, гуртків, товариств тощо.
Основні форми роботи
1. Доповідь, виступ, інформація, повідомлення, звіт.
2. Дискусія, круглий стіл, методичний турнір, модель уроку, «мозкова атака», ділова (дидактична) гра, методичний фестиваль, методичний ярмарок, методичний аукціон, аукціон ідей, уроки-панорами, презентація педагогічних новинок та інше.
Документація методичних об’єднань
1. План роботи.
2. Протоколи засідань з обов’язковим винесенням рішень, пропозицій, рекомендацій.
3. Розробки уроків, заходів, реферати, звіти та ін.

СХЕМА
аналізу роботи методичного об’єднання
Кількісний і якісний склад МО (освіта, стаж, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації).
2. Якість планування роботи МО на діагностичній основі. Наявність діагностичної карти методоб’єднання.
Глибина аналізу роботи МО за минулий навчальний рік.
Визначення завдань МО на новий навчальний рік.
Актуальність обраних для обговорення тем.
Актуальність, науковість та відповідність обраних педагогами тем самоосвіти до проблеми школи (міста, області).
Врахування інтересів і запитів вчителів.
Реалізація особистісно-орієнтованого підходу.
3. Організація роботи МО (скільки проведено засідань, їх періодичність, плановість, відвідування). Відхилення від плану (зміни у тематиці засідань, чим вони викликані).
4. Якість підготовки і проведення засідань МО.
Кількість питань, які виносяться на обговорення.
Фактична тривалість засідань
Активність членів методоб’єднання в обговоренні визначених питань.
Практична спрямованість засідань.
5. Організаційні форми і методи роботи. Поєднання традиційних форм, застосування інтерактивних методів.
6. Над якими проблемами працює методичне об’єднання.
Як розробляються ці проблеми на рівні кожного вчителя
Які підсумки індивідуальної і колективної роботи.
Які відповіді, реферати, методичні розробки, творчі роботи, наочні посібники, дидактичний і роздатковий матеріали підготовлені членами методоб’єднання.
Яку участь члени МО брали в загальношкільних, міських методичних заходах.
7. Система роботи з освоєння нових технологій навчання та впровадження їх у практику.
Які рекомендації давались методичним об’єднанням щодо впровадження досягнень перспективного педагогічного досвіду.
Результати впровадження рекомендацій у практику роботи (висновки на основі відвідування і аналізу уроків).
8. Діяльність методоб’єднання з питань вивчення, узагальнення і поширення ППД
Досвід роботи якого вчителя вивчений і узагальнений, з яких питань.
Які форми використовувались з метою ознайомлення членів МО з досвідом роботи перспективних вчителів.
9. Проблеми самоосвіти вчителів у змісті роботи МО. Засоби стимулювання самоосвіти, саморозвитку, самореалізації.
10. Особливості організації методичної роботи в період між засіданнями методоб’єднання: зміст, форми, результативність.
11. Участь МО в атестації педагогічних кадрів (вивчення системи роботи вчителів, узагальнення досвіду, проведення творчих звітів).
12. Особливості організації методичної роботи з молодими вчителями (стажування, наставництво, консультації-практикуми, тиждень молодого вчителя).
13. Система роботи МО з питань вивчення і аналізу стану викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів, впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення підсумкової атестації, контрольних зрізів знань, тестування, заліків.
14. Організація позакласної роботи з предмета. Робота гуртків, факультативів.
Проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад тощо.
Ефективність позакласної роботи.
15. Результативність роботи МО: вплив на піднесення рівня професійної майстерності вчителів, удосконалення стану викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів.
Пам’ятка голові методичного об’єднання
Проаналізуйте кількісний та якісний склад методичного об’єднання.
2. Проаналізуйте ефективність роботи МО за минулий рік. Оцініть його реальний вплив на:
· ріст професійної майстерності вчителів;
· розвиток творчого потенціалу членів МО;
· впровадження інноваційних технологій навчання;
· поліпшення стану викладання предмета (циклу предметів);
· піднесення рівня знань, умінь і навичок учнів.
3. Проведіть діагностику рівня професійної майстерності, інтересів і запитів педагогів. Оформіть діагностичну карту МО.
4. На основі діагностики визначте:
o мету і основні завдання МО на новий навчальний рік;
o основну проблему, над розв’язанням якої буде працювати МО.
5. Сплануйте роботу МО на навчальний рік.
Враховуючи результати діагностування, інтереси і запити вчителів, визначте зміст кожного засідання.
6. Готуючись до проведення засідань МО, подбайте про:
- вивчення і аналіз стану навчально-виховної роботи;
- організацію цілеспрямованого взаємовідвідування уроків;
- проведення відкритих уроків;
- спрямування самоосвітньої роботи вчителів;
- моделювання, вивчення, узагальнення і поширення ППД.
7. Раціонально поєднуйте традиційні та нетрадиційні форми проведення засідань МО.
8. Ширше використовуйте в роботі із вчителями інтерактивні методи навчання.
9. В роботі з педагогічними кадрами реалізуйте можливості диференціації, особистісно орієнтованого, індивідуально-діяльнісного підходу. З цією метою:
- постійно тримайте у полі зору процес професійного становлення молодих вчителів: організуйте наставництво, стажування, консультування;
- вчителів-майстрів педагогічної праці активно залучайте до підготовки і проведення методичних заходів, дослідницької роботи, вивчення і узагальнення ППД, до участі в конкурсі «Учитель року»;
- ефективно використовуйте творчий потенціал учителів-членів обласних, міських творчих груп, слухачів шкіл ППД, педагогічних майстерень, проблемних лабораторій.
10. Приділяйте належну увагу розробленню методичних рекомендацій з проблем, які розглядаються на засіданнях МО.
11. Продумайте зміст і форми роботи з педагогічними кадрами в період між засіданнями МО.
- Постійно дбайте про поліпшення позакласної роботи з предмета (циклу предметів); про організацію роботи гуртків, факультативів, об’єднань за інтересами, клубів, проведення предметних тижнів, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо.
- Приділяйте належну увагу вивченню і аналізу стану викладання, моніторингу навчальних досягнень учнів, проведенню ДПА. Узагальнюйте результати моніторингу.
ПОЛОЖЕННЯ
про методичні об’єднання відділу освіти Тернівської міської ради
Затверджено на засіданні
Методичної ради
методичного кабінету
Протокол №1 від 26 вересня 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про методичні об’єднання відділу освіти Тернівської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Методичне об’єднання (далі МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.
1.2. МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом.
1.3. Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
1.4. Голова МО вчитель-предметник працює на державних (громадських) засадах.
1.5. До МО належать педагоги одного чи близьких за змістом освіти предметів.
1.6. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.
1.7. МО підпорядковується у своїй діяльності методисту МК, який безпосередньо здійснює кураторство цього циклу навчальних предметів.
2. Завдання та напрями діяльності МО
2.1. Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні.
2.2. Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
2.3. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
2.4. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програм Міністерства освіти і науки України та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
2.5. Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчальної роботи учнів.
2.6. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.
2.7. Координація навчально-виховної діяльності вчителів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
2.8. Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час.
2.9. Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів міського МО.
3. Організація роботи МО
3.1. Роботу вчителів-предметників у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги та взаємоконтролю.
3.2. Роботу МО організовує голова МО, якого обирають члени міського МО з числа досвідчених педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію, користуються повагою серед колег.
4. Завдання голови МО
4.1. Аналіз результатів організації вчителями навчально-виховної діяльності учнів із предметів, що є складовими МО.
4.2. Організація взаємодії вчителів МО, вивчення стану викладання предмета, ведення вчителями шкільної документації.
4.3. Організація взаємовідвідування уроків, позакласних заходів із предметів,що є складовими МО, та взаємодопомога.
4.4. Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих та новопризначених.
5. Обов’язки голови МО
5.1.Голова МО проводить засідання не менш як 4 рази на рік згідно з планом.
5.2.Голова МО складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з методистом МК, який здійснює кураторство цього циклу предметів.
5.3.Голова МО проводить аналіз діяльності МО за минулий навчальний рік та звітує перед завідувачем МК відділу освіти.
5.4.Готувати й розміщати на міському сайті МО відповідний контент.
6. Права голови МО
6.1. Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МО, шкільної документації вчителів, які входять до складу МО.
6.2.Голова МО має право звертатися по консультацію до методиста, який здійснює кураторство з цього циклу, із проблем організації навчально-виховного в навчальних закладах, дотримання виконавської дисципліни вчителями, які входять до складу МО.
6.3.Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.
6.4.Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.
6.5.Ставити питання перед відділом освіти про заохочення вчителів.
7. Обов’язки вчителів, які входять до складу МО
7.1.Організовувати свою методичну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи.
7.2.Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
8. Права вчителів, які входять до складу МО
8.1.Звертатись до методистів МК відділу освіти з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
8.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності міського МО, планування роботи МО на навчальний рік.
8.3.Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.
8.4. Звертатись по консультацію до методистів МК відділу освіти з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів.
9. Документація МО
9.1.Положення про МО.
9.2.Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік.
9.3.План роботи на рік.
9.4.Протоколи засідань.
9.5.План атестації вчителів, проходження курсової підготовки; банк даних про вчителів (якісний та кількісний склад).
9.6.Необхідна документація для організації діяльності МО.
9.7.Інструктивно-методичні документи.
9.8.База методичних доробок учителів МО.
9.9.Тематичне планування роботи вчителів МО в табличній формі.
10. Керівництво діяльності МО
Керівництво діяльністю міських методичних об’єднань здійснює завідувач методичним кабінетом.
Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка – це посібник, що розкриває форми, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання і виховання стосовно конкретної теми навчальної програми.
Методичною розробкою можна вважати текст, в якому систематизовано, послідовно викладено всебічно досліджену педагогічну діяльність, її особливості. Усі методичні розробки можна поділити:
1) розробки щодо змісту освіти: програми, концепції, довідники, збірники, посібники;
2) розробки методики викладання: моделі, описи досвіду, технології, методики викладання предмету, розділу, теми курсу або заняття. Сценарії.
Методична розробка є індивідуальною. Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення вчителя (вихователя). Методична розробка може бути:
- теми програми;
- приватної (авторської) методики викладання та виховання;
- загальної методики навчання;
- нових форм, методів або засобів навчання і виховання;
- методичні розробки, пов’язані зі зміною матеріально-технічних умов.
До методичної розробки пред’являються досить серйозні вимоги. Тому, перш ніж приступити до її написання необхідно наступне.
Ретельно підійти до вибору теми розробки. Тема повинна бути актуальною, відомою педагогу, по цій темі у вчителя повинен бути накопичений певний досвід.
Визначити мету методичної розробки.
Уважно вивчити літературу, методичні посібники, позитивний досвід з обраної теми.
Скласти план і визначити структуру методичної розробки.
Визначити напрямки майбутньої роботи.
На початку роботи із складання методичної розробки необхідно чітко визначити її мету. Наприклад, мета може бути наступною: визначення форм і методів вивчення змісту теми; розкриття досвіду проведення організованої діяльності з вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми; опис видів діяльності педагога і вихованців; опис методики використання сучасних технічних та інформаційних засобів навчання; використання сучасних педагогічних технологій або їх елементів і т.д.
Вимоги, що пред’являються до методичної розробки:
1. Зміст методичної розробки повинен чітко відповідати темі ті цілям.
2. Зміст методичної розробки має бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про найбільш раціональні організації навчального процесу, ефективності методів і методичних прийомів, застосування сучасних технічних та інформаційних засобів навчання.
3. Авторські методики не повинні описувати досліджувані явища і технічні об’єкти, висвітлювати питання, викладені в загально педагогічні літературі.
4. Матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально просто і чітко.
5. Мова методичної розробки має бути чіткою, лаконічною, грамотною та переконливою.
Застосована термінологія повинна відповідати педагогічному тезаурусу.
6. Рекомендовані методи, методичні прийоми, форми та засоби навчання повинні бути чітко обґрунтовані посиланнями на свій педагогічний досвід.
7. Методична розробка повинна враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення навчально-виховного процесу.
8. Методична розробка повинна орієнтувати організацію навчального процесу в напрямі широкого застосування активних форм і методів навчання.
9. Методична розробка повинна розкривати питання: «Як навчати (виховувати)».
10. Методична розробка має містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі.

Структура методичної розробки
Загальна структура
1. Анотація.
2. Зміст.
3. Введення.
4. Основна частина.
5. Висновок.
6. Список використаних джерел.
7. Програми.
В анотації (3-4 речення) коротко вказується, якій проблемі присвячується методична розробка, які питання розкриває, кому може бути корисною.
У вступі (1-2 сторінки) розкривається актуальність цієї проблеми, тобто автор відповідає на питання, чому він вибрав цю тему і яке місце у змісті освіти, формулюється мета, завдання, очікувані результати.
Методична розробка теми програми
Основна частина може складатися з таких розділів:
1. Характеристика теми.
2. Планування вивчення теми.
3. Рекомендації з організації та методичні вивчення теми.
У характеристиці теми зазначаються:
- Освітні цілі і завдання теми.
- Планування та вміння, які вихованці повинні отримати або вдосконалювати.
- Місце і роль теми в навчально-виховному процесі або вдосконалювати.
- Зв’язок з попереднім або наступним матеріалом.
- Дається дидактичний аналіз змісту матеріалу.
- Виділяються рівні вивчення і засвоєння навчального матеріалу.
- Можливий порівняльний аналіз якості навчання запропонованої методики з тією методикою, яка застосовувалась педагогом до використання нової.
При плануванні навчальної теми необхідно:
- продумати методику з цього питання;
- підібрати приклади, ілюстрації тощо;
- проаналізувати виховні можливості навчального матеріалу і застосовуваної методики.
У висновку (1-2 сторінки) підбиваються підсумки по тих проблемних питаннях, які ставилися педагогом перед складанням методичної розробки.

Загальні вимоги до оформлення методичної розробки
Загальний обсяг методичної розробки повинен становити не менше 24 аркушів комп’ютерного набору (шрифт Times New Roman 14).
Обсяг основного змісту – не менше половини усього рукопису.
Обсяг додатків не лімітується, але вони повинні відповідати тексту (посилання на них у тексті обов’язкові).
Посилання на використану літературу в тексті слід давати у квадратних дужках.
Список використаних джерел повинен містити 10-15 назв. Якщо розробка носить тільки практичний характер, що не вимагає теоретичних посилань, то список використаних джерел можна опустити.
Кількість і обсяг розділів не лімітується.
Інформаційне забезпечення педагогічних кадрів

Головна мета інформаційного забезпечення – підвищення ефективності науково-методичної роботи, стабільне забезпечення ефективності її основних форм, упровадження досягнень педагогічної науки в цілому.
Завдання системи спільно-інформаційного забезпечення – надати педагогам інформацію для формування вмінь, які не були отримані в процесі базової професійної освіти, нові знання, уміння соціально-психологічного, правового, фінансового, суспільно-політичного характеру, підвищити загальну культуру педагога.
Функції та шляхи реалізації системи інформаційного забезпечення:
Діагностична:
- вивчення якісного складу педкадрів, рівня професійної майстерності та реального стану компетентності педагогічних кадрів;
- визначення характерних тенденцій навчально-виховного процесу шляхом групування та систематизації педагогічної інформації;
- збір та обробка педагогічної інформації.

Організаційна:


- створення оптимальної структури науково-методичної роботи;
- забезпечення належної матеріальної бази та інформаційного банку;
- координація змісту внутрішньошкільної методичної роботи з діяльністю методичного центру;
- змістовне й організаційно-якісне проведення всіх заходів у системі навчально-методичної роботи.

Контрольно-аналітична:


- атестація педагогічних кадрів;
- контрольне вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів із базових дисциплін;
- створення системи керівництва самоосвітою вчителів, керівників шкіл;
- вивчення результативності навчально-методичної роботи в різних її формах.

Корекційна:

- порівняння стану науково-методичної роботи педколективів з останніми надбаннями науки;
- рекомендації щодо корекції внутрішньошкільної науково-методичної роботи.

Пропагандистська:
- інформування педагогів щодо впровадження в практику досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду.

Контрольно-інформаційна:


- утворення і підтримка стабільного зворотного зв’язку в оцінці відповідальності наслідків науково-методичної діяльності плановим завданням та нормативним вимогам.


Джерела інформаційного забезпечення

Законодавчі, керівні, концептуальні, нормативні, урядові й міністерські документи, директивні матеріали органів місцевого самоврядування:
- література, підручники з педагогіки та психології;
- підручники з навчальних дисциплін, наукова література з проблем науково-методичної діяльності;
- методична література;
- методичні рекомендації, інформаційно-методичні бюлетені;
- науково-методичні фахові видання;
- засоби масової інформації;
- педагогічний досвід і результати дослідження науково-методичної роботи;
- заняття в школах перспективного педагогічного досвіду, творчих групах, школах майстерності, опорних школах;
- спілкування педагогічних кадрів з ученими, методистами, учнями, батьками, колегами-педагогами;
- творчі зустрічі, обмін досвідом, педагогічні мости, педагогічні вітальні;
- діагностування педагогів з метою наближення методичної роботи до реальних запитів і потреб учителя;
- здійснення індивідуального підходу, надання адресної допомоги;
- педагогічне прогнозування (планування та визначення змісту методичної роботи);
- атестація педагогічних кадрів, аналіз роботи шкіл на основі комплексного вивчення їхньої діяльності;
- визначення рівня професіоналізму педагогів;
- статистичні звіти, фінансові документи.

Рекомендації учням

Рекомендації учням щодо самостійної роботи з підручником

· Уважно, не поспішаючи, прочитайте навчальний матеріал певного розділу.

· Визначте і сформулюйте головну думку тексту.

· Випишіть визначення, формули, дати, прізвища, які згадані в цьому розділі.

· Прочитайте запитання і завдання до розділу. Дайте відповідь на них, занотуйте план відповідей.

· Прочитайте відповідні художні тексти, історичні документи, розгляньте карти, схеми, таблиці тощо.

· Зробіть невелику перерву і розпочинайте опрацьовувати наступний розділ.

· Перегляньте, які суттєві та цікаві доповнення до матеріалу підручника є в інших джерелах: посібниках, енциклопедіях, хрестоматіях.

Рекомендації учням щодо ведення робочих зошитів

- Ведіть записи в робочих зошитах охайно, синьою пастою, із дотриманням полів.

- Зазначайте дати записів, указуйте тему, яку вивчаєте, вид роботи: конспект, вправа, задача, твір тощо.

- Ведіть робочий зошит окремо із кожного навчального предмета, не робіть у них записів, що стосуються інших дисциплін.

- Уникайте виправлень, строкатих кольорів пасти, не використовуйте фломастер або маркер для оформлення записів, чітко дотримуйтесь полів у робочих зошитах.

- Пам’ятайте, що робити записи в зошитах іншим особам не можна, зошити з такими записами вчитель має право не визнати, заборонити для роботи.

- Зауважте, що таблиця, схема в електронному чи друкованому вигляді можуть лише доповнювати конспект.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ на 2014-205 н.р.

ВЕРЕСЕНЬ І засідання

1. Аналіз науково-методичної роботи за минулий 2013/14 н.р. та перспективи розвитку освіти у новому 2014/15 н.р.

2. Моделювання й захист структури методичної роботи закладів освіти на новий навчальний рік відповідно до науково-методичної проблеми.

3. Ознайомлення з наказом відділу освіти №108-0 від 03.09.2014 р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р.

4. Про проведення педагогічних конкурсів (конкурс на краще міське методичне об’єднання, міський конкурс учительських проектів, І етап конкурсу «Вчитель року», обласний ярмарок педагогічних інновацій).

5. Схвалення річного плану роботи методичного кабінету відділу освіти Тернівської міської ради на 2014-2015 навч. рік.

ЛИСТОПАД ІІ засідання

 1. Компетентнісний підхід у роботі з педагогічними кадрами (з досвіду роботи СШ№4).
 2. Про організацію та проведення конкурсу «Вчитель року - 2015».
 3. Організація роботи творчих груп на основі діагностично-прогностичного підходу.
 4. Про підготовку до міського методичного заходу – педчитань «Педагогічні інновації як результат творчого пошуку педагога».
 5. Огляд новин педагогічної та фахової літератури.

СІЧЕНЬ ІІІ засідання

1. Система неперервної освіти вчителів у міжкурсовий період.

 1. Ознайомлення із матеріалами ППД учасників професійних конкурсів і вчителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань «Старший вчитель», «Учитель-методист».

ЛЮТИЙ

Круглий стіл: «Модель управлінської компетентності керівника освітнього закладу»

БЕРЕЗЕНЬ IV засідання

з ознайомлення творчої, науково-методичної діяльності вчителів

 1. Творчий звіт вчителів, які атестуються (перегляд презентацій досвіду роботи).
 2. Обговорення та погодження узагальнених матеріалів вивчених об’єктів ППД.

ЧЕРВЕНЬ V засідання

 1. Підведення підсумків роботи на V етапі реалізації обласного науково-методичного проекту.
 2. Про участь закладів освіти у Всеукраїнському форумі-презентації «Інноватика в освіті».
 3. Адреси перспективного педагогічного досвіду з методичної роботи в ЗНЗ.
 4. Обговорення пропозицій щодо планування науково-методичної роботи з педагогічними працівниками міста, плану роботи МК у наступному навчальному році.
Кiлькiсть переглядiв: 4752

Коментарi

 • Addiealbug

  2017-06-10 05:45:34

  [url=http://adwvqgo.hoicam.com/3952.php]smtp 553 mail rejected because[/url] [url=http://xvnpcaa.boxip.net/8201.php]location immobiliere dans le 94[/url] [url=http://goajwdgjp.boxip.net/gylukenom.php]video de course sur autoroute[/url] [url=http://hhwnogmxm.boxip.net/9866.php]chanson belle et le clochard[/url] [url=http://qwkgixlhh.boxip.net/964.php]paroles de la chanson accorde moi[/url] [url=http://nawzoiw.boxip.net/hekohe.php]achat tee diesel pas cher[/url] [url=http://dsdyfxty.hoicam.com/107...